TESCO Lotus


เทสโก้ โลตัส คือคำตอบของผู้ที่มองหาอาชีพที่มั่นคง โอกาสความก้าวหน้าอย่างชัดเจนสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน หรือผู้จัดการพร้อมเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี

เทสโก้ โลตัส คือผู้นำธุรกิจค้าปลีกของไทย ปัจจุบันเราให้บริการลูกค้ากว่า 15 ล้านคนต่อสัปดาห์ ด้วยบริการมาตรฐานระดับโลก ผ่านสาขาหลากหลายรูปแบบ รวมเกือบ 2,000 สาขาทั่วประเทศไทย พร้อมบริการช้อปออนไลน์ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธุรกิจของเทสโก้ โลตัส เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พนักงานของเทสโก้ โลตัส ได้เติบโตไปด้วยกัน

เทสโก้ โลตัส จะเดินหน้าเติบโตต่อไป และเราต้องการคนรุ่นใหม่ที่รักความก้าวหน้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่แข็งแกร่งของเราสมัครงาน Tesco Lotus

ข้อมูลผู้สมัคร


ข้อมูลการศึกษา


ข้อมูลตำแหน่งงาน


*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน